Historia och minnen i Markim:

En grupp markimbor har under sex år samlat minnen och berättelser om Markims socken och de människor som levat där. Boken inleds med en sakkunnig redogörelse för bygdens geologiska och historiska utveckling och jordbruket under de senaste 150 åren. Här berättas intressanta minnen om de första jordbruksmaskinerna och vindmotorn samt hur en arbetsdag förflöt på en gård i början av 1930-talet. Ett mycket omfattande avsnitt, behandlar samtliga byar och gårdar i socknen, deras historia och deras ägare. På ett levande sätt redogörs för kommunikationer, hantverk och handel, föreningsliv, skolor och lärare samt kyrklig verksam. I ett kapitel berättas om indelningsverket och de indelta soldaterna i Markim samt om hemvärn, brandförsvar och skytteförening, i ett annat om raden av präster och om kyrka och frikyrkor. Boken har fina detaljkartor och rikt illustrerad. Den är utgiven av Markims hembygdsförening och ingår i Vallentuna kulturnämnds skriftserie.

Mer om Markim

Boken finns att köpa via Markims Hembygdsförening