Länkar Markims Socken Markims Hembygdsförening

Markims kyrka, Svenska Kyrkans beskrivning

Beskrivning av Markim Orkesta Stockholms Länsmuseeum

Om Markim Orkesta, ur länsmuseets databas 

Vallentunas historia

Om runstenar:

Runverket 

Boktips:

  • Källman, Rolf: Markim och Orkesta : två socknar i Mälardalen
  • Sockenbeskrivningar från 1850-talet:


Frågor eller synpunkter på sidan? thomas@arctaedius.com
Made with Nvu