Fisk- och skaldjursnamn på franska restaurangmenyer

Namn på fiskar och skaldjur på en meny i en fransk restaurang kan vara lite svårtydda. Vanliga lexikon innehåller oftast inte alla namn på fiskar och ibland är översättningarna rent av felaktiga.

Nedan är en sammanställning av namn som förekommer på franska menyer.

De svenska fisknamnen är tagna från Naturhistoriska Riksmuseets fisknamnsdatabas. Namn som ska användas enligt Livsmedelsverkets lista inom "[]" såvida namnet inte överensstämmer med NRM:s fiskdatabas.


Franska Svenska Vetenskapligt namn
Aigle de mer commun Örnrocka Myliobatis aquila
Anchois commun Ansjovis Engraulis encrasicolus
Bar commun Havsabborre Dicentrarchus labrax
Bar tacheté Fläckig havsabborre Dicentrarchus punctatus
Barbue Slätvar Scophthalmus rhombus
Baudroie commune (se även Lotte) Marulk Lophius piscatorius
Bigorneau En slags strandsnäcka Littorina littorea
Bulot Valthornsnäcka Buccinum undatum
Cabillaud (se även Morue commune) Atlantisk torsk (färsk) Gadus morhua
Colin (se även Lieu noir) Gråsej [Sej] Pollachius virens
Congre commun Havsål Conger conger
Coque commune Hjärtmussla Cerastoderma edule
Crevette grise En sorts räka. Grå. Crangon crangon
Crevette rose En sorts räka. Rosa. Palaemon serratus
Dorade royale (även daurade) Guldsparid Sparus aurata
Flétan de l'Atlantique Hälleflundra Hippoglossus hippoglossus
Grand brochet Gädda Esox lucius
Hareng Sill Clupea harengus
Hommard Hummer Homarus gammarus
Huître Ostron (kupade eller platta) Crassostrea gigas resp. Ostrea edulis
Lamproie Flodnejonöga Lampetra fluviatilis
Langoustine Havskräfta Nephrops norvegicus
Lieu jaune Bleka, lyrtorsk Pollachius pollachius
Lieu noir (se även Colin) Gråsej [Sej] Pollachius virens
Lingue franche Långa Molva molva
Lotte (se även Baudroie commune) Marulk Lophius piscatorius
Maigre Havsgös Argyrosomus regius
Merlan Vitling Merlagius merlangus
Merlu commun Kummel Merluccius merluccius
Morue commune (se även Cabillaud) Atlantisk torsk (oftast torkad/saltad/fryst) Gadus morhua
Palourde Venusmussla (Vongole) Venerupis decussata
Perche Handelsnamn för flera fiskarter; bl.a. aborre
Pétoncle Hoppmussla Aequipecten opercularis
Plie commune Rödspätta, rödspotta Pleuronectes platessa
Prêtre Prästfisk Atherina presbyter
Raie fleurie Blomrocka [Gökrocka] Leucoraja naevus
Raie bouclée Knaggrocka Raja clavata
Requin griset Sexbågig kamtandhaj Hexanchus griseus
Requin hâ Gråhaj Galeorhinus galeus
Rouget-barbet de roche Mulle Mullus surmuletus
Sandre Gös Sander lucioperca
Sardine Sardin Sardina pilchardus
Saumon atlantique Lax Salmo salar
Sprat Skarpsill Sprattus sprattus
Tourteau Krabba Cancer pagurus
Truite d'Europe Öring Salmo trutta
Turbot Piggvar Scophthalmus maximus
Vieille Berggylta Labrus bergylta
Vive Fjärsing Trachinidae