Markims Socken 

Markims kyrkaRunstenar i Markim
Markims Kyrka
Kyrkoherdar i Markim
Markimboken
Länkar

Markim är en socken norr om Stockholm i Vallentuna kommun som har ca 300 innevånare fördelade på ca 100 hushåll.
Markim har många fornminnen bevarade i ett märkligt orört kulturlandskap med stort tidsdjup.
Markims Hembygdsförening har som ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. Markims kyrka är en romansk välbevarad kyrka från omkring år 1200. Kyrkan ligger på en liten kulle mitt i Markims socken, omgiven av bördiga åkrar. Från kyrkan kan man se nästan alla av socknens 12 gårdar. I socknen finns många runstenar och andra fornminnen. För ett par år sedan diskuterades det om Markim och Orkesta området skulle föras upp på UNESCO:s lista över världsarv.

För ett antal år sedan tog en grupp Markimbor fram Markimboken som handlar om socknen och dess historia.Frågor eller synpunkter på sidan? thomas@arctaedius.com
Made with Nvu