Bevarade skrifter av Petrus Artedi


Start

Ichthyologia

Petrus hans far och farfar
Sista brevet hem
Böcker och skrifter
LänkarIchthyologia sive opera omnia de piscibus — Leyden 1738

Rerum Naturalium Thesaurus — Albert Sebas plansch verk 1758, Del III, fiskbeskrivningar.

Kårt förteckning på de träen, buskar åg örter, såmm wäxa sponté wid Nordmalings prästebord — manuskript (avskrift) i Uppsala universitets bibliotek, Kung. Vet. Aka. Årsbok 1905.

Idea Institutionum Trichozoologiæ — avskrift gjort 1746 av Löfling, Linné hade (har?) orginalet, manuskript i Bergianska biblioteket.

Catalogus Piscium Maris Balthici ut et Fluviorum ac Lacuum Sveciae  — hösten 1734 Sloane Manuskript 3870 i British Museum.

• Anteckningar i ”Physicæ Synopsis” — Linnean Society i London.

• X1002 i Kungliga biblioteket, Bland bokhandlare L. De Vylders 21 handskrifter finns en volym betitlad “små Tractater, dels avskrefne & dels sammanfattande af den bekande Peter Artedi”,

• Avskrift av Olof Rudbecks föreläsningar 1704, 1707 och 1709 om växters medicinska användning, Uppsala Universitetsbibliotek D245

 Frågor eller synpunkter på sidan? thomas@arctaedius.com
Made with Nvu